Blog
Fingertip – Duitser gebruikt minst graag chatbot voor online contact

Contact via chatbots en online videogesprekken met medewerkers worden door Duitsers het minst graag gebruikt als het gaat om het opnemen van contact met een webshop. Ze blijken nog altijd een grote voorkeur te hebben voor klassiek, persoonlijk contact, waarbij e-mail met stip op één staat als meest favoriete communicatiemiddel.

Maar liefst 74,5% van de ondervraagde Duitsers geeft namelijk aan graag via e-mail contact op te nemen met een bedrijf. Als tweede kiezen zij voor telefoneren met een medewerker. Van de Duitsers geeft 43,5% aan graag telefonisch contact met een webshop te hebben. Een online chat daarentegen, wordt weer minder gewaardeerd. Ongeveer een vijfde van de ondervraagden zegt hier graag gebruik van te maken. Minder te spreken is de Duitser over contact via een chatbot of online videogesprek met een medewerker. Meer dan de helft geeft namelijk aan liever niet via deze wegen in contact te komen met een bedrijf. Als reden voor het afhouden van chatbots geven veruit de meesten (61,8%) aan het te onpersoonlijk te vinden.

Wanneer zij dan wel het nut van de chatbot inzien? Als ze zo snel mogelijk antwoord op een simpele vraag willen, of informatie willen over de prijs van een product of de status van een bestelling. Tussen de 20% en 40% geeft aan voor dit soort vragen de chatbot een zinvolle toepassing op een webshop te vinden.

Alex

27 February, 2017
Share This